sren
Nevladino i neprofitno
udruženje
Osnovano
2012. godine
Okupljamo preko
25 članova

Benefiti za članove

Zašto se učlaniti u udruženje?

– Pružanje servisnih usluga članovima Udruženja Biogas iz delokruga rada Udruženja;

– Servisne informacije i rešavanje tekućih problema koje članovi imaju sa državnim institucijama, kod relizacije novih projekata ili funkcionisanju postojećih elektrana na biogas;

– Pomoć i pružanje informacija članovima Udruženja koji planiraju da grade nova postrojenja;

– Pružanje servisnih informacija u vezi mogućnosti korišćenja različitih sirovna u procesu proizvodnje;

– Dostupnost inovacija, vesti, seminara, konferencija, studija i naučnih radova u vezi novih tehnologija koje su prisutne na tržištu;

– Organizacija obuka i radionica za stručna lica koja rukovode elektranama;

– Zajedničko ugovaranje potrebnih sirovina za biogasna postrojenja;

– Mogućnost reklamiranja na WEB sajtu Udruženja, po povoljnijim cenama.