sren
Nevladino i neprofitno
udruženje
Osnovano
2012. godine
Okupljamo preko
25 članova

News

News

Central European Biomass Conference

Konferencija CEBC održava se u Gracu, u Austriji, od 18. do 20. janura 2017.

Finansiranje srpskog projekta

Mađarska Export-Import Bank Plc. ( Eximbank ) najavila program finansiranja za srpski projekat, na poslednjem mađarsko-srpskom samitu Vlada.

Biogas Konvencija u Hanoveru

“Biogas u zemljama u razvoju” konferencija koja je ujedno bila i deo 26. Biogas Konvencije, u Hanoveru, organizovane od strane nemačkog udruženja „Fachverband Biogas e.V.“