sren
Nevladino i neprofitno
udruženje
Osnovano
2012. godine
Okupljamo preko
25 članova

Central European Biomass Conference

Konferencija CEBC održava se u Gracu, u Austriji, od 18. do 20. janura 2017.

Klikom na sliku možete pročitati kompletan program CEBC 2017

Programm CEBC 2017