sr
Nevladino i neprofitno
udruženje
Osnovano
2012. godine
Okupljamo preko
25 članova

Svečano otvaranje biogasnog postrojenja „Gakovac“ doo, Stara Moravica

Privredno društvo „ Gakovac“ doo realizovalo je projekat biogasne elektrane snage 2 MW. Svečano otvaranje ovog biogasnog postrojenja održano je 26.09.2017. godine, u Staroj Moravici. Svečanost otvaranja upriličio je ministar rudarstva i energetike Republike Srbije Aleksandar Antić, uz druge bitne zvanice i partnere firme. „Ovaj projekat je skupio nekoliko važnih aspekata, on je podrška poljoprivredi, podrška ekologiji, ali i energetski projekat. Upravo to predstavlja budućnost poljoprivrede“, rekao je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. Biogasna elektrana „Gakovac“ iz Stare Moravice proizvodi električnu energiju koristeći biomasu a prema rečima ministra rudarstva i energetike Aleksandra Antića, to je dobar princip rada koji uvezuje stočarstvo i ratarstvo. Kako je rekao, pored 100.000 tona žitarica i nekoliko hiljada tona mesa ovde će se sada proizvoditi 16.000 megavata sati električne energije što će pomoći rešavanju pitanja električne energije sa kojim se ovaj region suočava. Antić je izrazio zahvalnost ljudima koji su, kako je rekao, imali hrabrosti da uđu u ovakav projekat. „Verujem da je podrška koju smo kao država dali kroz zakonodavni okvir, podsticanje i cenu električne energije dovoljna, a ovo treba da bude pokazni primer za naše poljoprivrednike“, naveo je Antić.

Ministar je rekao da će vlada nastaviti da podržava projekte poput ovog koji štite okolinu. Vlasnik elektrane Hubert Kišpal rekao je da je za deset godina koliko posluje u Bačkoj bilo i teških godina, poput ove kada je vladala suša, ali da je bilo više uspeha. Kišpalo se zahvalio ministru Antiću na podršci. „Vlada Srbije i ministarstvo energetike prepoznaju da su ovakvi projekti važni za razvoj Srbije, a ovo je zaista važan ekološki projekat koji će sačuvati okolinu“, rekao je Kišpal. Rukovodilac elektrane Vladan Divljak govorio je o načinu na koji elektrana prozivodi električnu energiju, ali i o obnovljivim izvorima energije. Prema Divjakovim rečima, suština proizvodnje iz obnovljivih izvora je očuvanje životne sredine. Kako je rekao, ova elektrana nema loš uticaj na vazduh, jer biljke apsorbuju sav ugljen dioksid i ne stvaraju efekat staklene bašte. Rukovodilac biogasne elektrane, Vladan Divjak, rekao je da se za energanu koriste nusproizvodi sa farmi i njiva, kao i otpad iz lokalne industrije. Podsetio je da će na taj način životna sredina biti očuvanija i da će se smanjiti energetska zavisnost od fosilnih goriva. Kako je dodao, đubrivo koje nastaje kao nusproizvod iz energane, je najboljeg kvaliteta i koristi se u njihovoj proizvodnji na farmi.