sren
Nevladino i neprofitno
udruženje
Osnovano
2012. godine
Okupljamo preko
25 članova

Pravna regulativa

Zakoni

Zakon o energetici

Zakon o efikasnom korisćenju energije

Podzakonski akti

Uredba Bfond-Sl glas 13-16

Uredba metodologija toplotna energija

Uredba o naknadi za podsticaj povlasćenih proizvodjača

Uredba o podsticajnim merama

Uredba o ugovoru o otkupu električne energije

Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa PP PPP i POIE

Uredba o visini posebne naknade u 2016

Ostala dokumenta

Metodologija za odredjivanje cene

Vodič za investitore za projetke u oblasti obnovljivih izvora energije