Upravni odbor Udruženja Biogas

DANKO VUKOVIĆ
Predsednik Udruženja

danko.vukovic@biogas.org.rs

SAŠA VITOŠEVIĆ
Član Upravnog odbora

sasa.vitosevic@biogas.org.rs

BRANISLAV POMORIŠKI
Član Upravnog odbora

branislav.pomorisk@biogas.org.rs

DRAGAN ZUKIĆ
Član Upravnog odbora

dragan.zukic@biogas.org.rs

GORAN KNEŽEVIĆ
Član Upravnog odbora

goran.knezevic@biogas.org.rs

ZDRAVKO PAVIĆEVIĆ
Član Upravnog odbora

zdravko.pavicevic@biogas.org.rs

GORAN CEROVINA
Član Upravnog odbora

goran.cerovina@biogas.org.rs

LIDIJA CAREVIĆ
Koordinator Udruženja

lidija.carevic@biogas.org.rs