MB ZLATAR d.o.o

MB ZLATAR d.o.o
 • MB: 08044350
 • Adresa: Zadružina 6
 • Tip elektrane:: elektrana na biogas
 • Opština: Kovin
 • Lokacija: Mramorak
 • Instalisani električni kapacitet: 1 MW
 • Instalisani toplotni kapacitet:/
 • Osnovno gorivo: biogas
 • Supstrat: čvrst i tečni stajnjak, silaže kukuruza, ječma, raži i drugi povremeni otpadni materijali- organski i neopasni otpad
 • Broj proizvodnih jedinica: 1
 • Očekivana godišnja proizvodnja: 2800 časova
 • Početak rada: 06.2020.