Jelentés és elemzések

Gas for Climate izveštaj o potencijalu biometana u EU
* 07.09.2022.

Gas for Climate saopštenje o potencijalu biometana u EU
* 07.09.2022.

Izjava kandidata o prihvatanju kandidature za člana UO
* 07.02.2022.

EBA Activity Report za 2021. godinu
* 07.02.2022.

EBA statistika za 2021. godinu
* 01.12.2021.

EBA statistika za 2021. godinu – prezentacija
* 01.12.2021.

EBA statistika za 2021. godinu – skraćena verzija
* 01.12.2021.

EBA izveštaj biogas i biometan – Italija
* 01.12.2021.

EBA statistika za 2020. godinu
* 01.12.2021.

Proizvodnja biogasa iz otpadnih voda – izveštaj EBA
* 06.04.2021.

Zaključci sa panel konferencije udruženja Biogas
* 30.10.2019.

EBA Statistical Report 2018

Biogas centar fermentor
* 03. 03. 2016.

Anaerobic fermentation
* 03. 01. 2016.

Biogas centar substrates
* 10. 11. 2015.

Anaerobic fermentation
* 10. 11. 2015.

Izveštaj o ispitivanju đubriva
* 12. 02. 2014.

Biogas Energy doo – Maize 198m3
* 25. 04. 2013.

Enološka stanica Vršac DOO Vršac – Analiza silaže
* 11. 03. 2013.

Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad – Izveštaj o ispitivanju organskog đubriva
* 16. 01. 2013.

Enološka stanica Vršac DOO Vršac – Analiza silaže
* 24. 12. 2012.

Enološka stanica Vršac DOO Vršac – Analiza silaže
* 24. 12. 2012.

Biogas Energy doo – Alfalfa Ensiled
* 23. 11. 2012.

Biogas Energy doo – Alfalfa Fresh
* 23. 11. 2012.

Biogas Energy doo – Maize 40m3 surface
* 23. 11. 2012.

Biogas Energy doo – Maize 250m3
* 23. 11. 2012.

Biogas Energy doo – SCAN1305_000
* 23. 11. 2012.

Biogas Energy doo – Jerusalem Artichoke Fresh
* 08. 11. 2012.

Biogas Energy doo – Jerusalem Artichoke Ensiled
* 23. 07. 2012.

Wine Grape Yield
* 08. 12. 2011.

Manure Yield
* 03. 12. 2010.

Starch resudue 51m3
* 03. 12. 2010.

Swine manure 41m3
* 03. 12. 2010.