Rólunk

Biogáz Egyesület Szerbia
A Biogáz Egyesület Szerbia Nemkormányzati és nonprofit egyesület, amely 2021. márciusában alakult, azzal a céllal, hogy maga köré gyűjtse azokat a társaságokat amelyek megtervezték az első biogáz vezeték kiépítését Szerbiában.

Az egyesülés alapmotívuma azon célok megvalósítása amelyek a biogáz mint megújuló energiaforrás haszálatára, előállításának fejlesztésére és előmozdítására vonatkoznak.

Ma a Biogáz Egyesületnek mint reprezentatív egyesületnek mintegy 50 tagja van, akik birtokában 30 biogáz erőmű található, összesen 30 MW kiépített kapacitással, de más intézmények és társaságok is közvetlenül vagy közvetve kapcsolatban vannak ezen tehnológiával vagy tervezik a biogáz erőmű kiépítését. A hazai és nemzetközi intézetekkel együttműködve az Egyesület intenzíven végzi a takok szakmai továbbképzését, a megújuló energiaforrások, valamint a biogáz berendezések kezelése területén.

A Biogáz Egyesület aktív parnere a német Fachverband Biogas e.V. egyesületnek mint az európai biogáz asocijacije EBA – European Biogas Association szerveződés tagja.

Az Biogáz Egyesület  Szerbia küldetése

 

Ösztönözni a környezetbarát energiaformák termelését és alkalmazását.

Az Egyesület erőfeszítéseket tesz  a biogázból nyerhető energia előállítására és használatára, és a minél hatékonyabb energiafogyasztás elérésre.

Jelentős a Biogáz Egyesület erőfeszítése a biogáz gyártósorokba beruházók érdekvédelme.

Az Egyesület küldetése, ezen területen, hogy ajánlatokat tegyen a törvényhozóknak  és a végrehajtó hatalom képviselőinek, hogy hangolják össze a törvényeket és rendeleteket a meglévő reális feltételekkel, és azok a lehető leggyorsabb és legkönnyebb módon beépíthetőek legyenek, a technológia is a hazai viszonyok közepette, a hasonló európai egyesületekkel való konzultációkat követően, valamint a biogáz iparba befektetni hajlandó érdekeletek képzése által.

A Biogáz Egyesület Szerbia viziója

 

Az elsődleges vízió a szerbiai biogáz szektor erősítése és stabilizációja, a tagok megerősítésén keresztül.

Mégha a szerbiai biogáz szektor nagon hosszantartó folyamat is, amely sok munkát, befektetést és jól megtervezett tevékenységet kíván is, az Egyesület az eddigi munkájával jelentős elmozdulást ért el kedvező irányba, egyidejűleg ambiciózus terveket készítve a jövőt illetőleg.

Az Egyesületnek egyértelmű víziója van a távoli jövőt illetőleg, míg aktívan tevékenykedik a jelenben. A víziók megvalósítása érdekében az Egyesület a tagjai megerősítésén dolgozik, elsősorban a szükséges információk és tudás  megadásával, amelyek szükségesek a munkavégzéshez.

Feltétlenül meg kell említeni a szerbiai biogáz szektor erősítésekor az illetékes minisztérium szerepét, csakúgy mint az illetékes energetikával foglakozó közvállalatok szerepét, és a környezetvédelmi intézmények szerepét.

A Biogáz Egyesület  Szerbia céljai

 

Felelősségteljes kommunikáció a tagok – Egyesület viszonylatában, a tagok rendszeres tájékoztatása az újdonságokról, a technológiákról, szakmai találkozókról és tanulmányokról amelyek a hasznukra lehetnek,

A tagok szakmai továbbképzése a megújuló energiaforrásokról, a biogáz berendezések kezeléséről a hazai és nemzetközi intézmények együttműködésével,

A tagok teljeskörű támogatása a Szerb Köztársaság intézményeivel való együttműködésben,

Tapasztalat átadása azon társaságok részéről akik már működtetnek berendezéseket, azon tagok részére akik tervezik a berendezések működtetését.

Kapcsolatfenntartások biztosítása a tagok ügyvitelének biztosítása céljából,

Tagok közötti kozultációk a megfelelő technológiai megoldások, a megfelelő nyersanyag és a megfelelő pénzügyi modell kiválasztása céljából.

 

Az egyesület tevékenysége a kitűzött célok szempontjából

Szemináriumok, előadások, tanulmányutak, tanfolyamok, panelbeszélgetések és konferenciák szervezése a biogáz előállítása és felhasználása témájában

Irodalom és tájékoztató anyagok kiadása

Tudományos tevékenység és kutatómunka elősegítése a biogáz előállítása és felhasználása területén

A környezeti felelősségvállalás előmozdítása, különös tekintettel a megújuló energiák használatára

Az eredményes cselekvéshez és a célok eléréséhez szükséges emberi és pénzügyi erőforrások biztosítása

A lakosság tájékoztatása a biogáz szektor híreiről és a biogázzal kapcsolatos lakossági tudatosság növelése a környezetvédelem érdekében

Kapcsolatok fejlesztése hazai és nemzetközi partnerekkel

A biogáz egyesület iratai