A.D. Budućnost

A.D. Budućnost
A.D. Budućnost
A.D. Budućnost
A.D. Budućnost
A.D. Budućnost
A.D. Budućnost
 • MB: 8144532
 • Adresa: Gajdobranski put BB, Bačka Palanka
 • Naziv elektrane: Budućnost
 • Opština: Bačka Palanka
 • Lokacija: Bačka Palanka
 • Instalisani električni kapacitet: 999 kW
 • Instalisani toplotni kapacitet: 1200 kW
 • Osnovno gorivo: biogas
 • Supstrat: kukuruzna silaža, stajnjak, organski otpad
 • Broj proizvodnih jedinica: 1
 • Početak rada: 27.05.2019.