Bio Pan Gas d.o.o.

Bio Pan Gas d.o.o.
Bio Pan Gas d.o.o.
Bio Pan Gas d.o.o.
Bio Pan Gas d.o.o.
Bio Pan Gas d.o.o.
Bio Pan Gas d.o.o.
Bio Pan Gas d.o.o.
Bio Pan Gas d.o.o.
Bio Pan Gas d.o.o.
Bio Pan Gas d.o.o.
Bio Pan Gas d.o.o.
Bio Pan Gas d.o.o.
Bio Pan Gas d.o.o.
 • MB: 21345385
 • Adresa: Partizanski put 54, Sečanj
 • Tip elektrane: elektrana na biogas
 • Naziv elektrane: Bio Pan Gas
 • Opština: Sečanj
 • Lokacija: Sečanj
 • Osnovno gorivo: biogas
 • Instalisani električni kapacitet: 999 kW
 • Instalisani toplotni kapacitet: 1 000 kW
 • Osnovno gorivo: biogas
 • Supstrat: silaža kukuruza, otpad od kukuruza šećerca, svinjski stajnjak, goveđi stajnjak 
 • Broj proizvodnih jedinica: 1
 • Početak rada: 27.09.2019.