Bioelektra d.o.o.

Bioelektra d.o.o.
Bioelektra d.o.o.
Bioelektra d.o.o.
Bioelektra d.o.o.
Bioelektra d.o.o.
Bioelektra d.o.o.
 • MB: 20730471
 • Adresa: Piperski Zorana bb, Botoš
 • Tip elektrane: elektrana na biogas
 • Naziv elektrane: Bioelektra
 • Opština: Zrenjanin
 • Lokacija: Botoš
 • Instalisani električni kapacitet: 600 KW
 • Instalisani toplotni kapacitet: – 
 • Osnovno gorivo: biogas
 • Supstrat: – 
 • Broj proizvodnih jedinica: 1
 • Očekivana godišnja proizvodnja električne energije: 5256 MWh
 • Početak rada: 12.05.2016.