Bioelektro-NAK d.o.o.

Bioelektro-NAK d.o.o.
Bioelektro-NAK d.o.o.
Bioelektro-NAK d.o.o.
Bioelektro-NAK d.o.o.
Bioelektro-NAK d.o.o.
Bioelektro-NAK d.o.o.
 • MB: 21198684
 • Adresa: Maršala Tita 22
 • Tip elektrane: elektrana na biogas
 • Naziv elektrane: Bioelektro NAK
 • Opština: Žitište
 • Lokacija: Čestereg
 • Instalisani električni kapacitet: 637 kW
 • Instalisani toplotni kapacitet: 637 kW
 • Osnovno gorivo: Biogas
 • Supstrat: silaža kukuruza, silaža sirka, raž, stajnjak, osoka
 • Broj proizvodnih jedinica: 1
 • Početak rada: 29.06.2018.