Biogas Energy d.o.o.

Biogas Energy d.o.o.
Biogas Energy d.o.o.
Biogas Energy d.o.o.
Biogas Energy d.o.o.
Biogas Energy d.o.o.
Biogas Energy d.o.o.
Biogas Energy d.o.o.
 • MB: 17535102
 • Adresa: Ekonomija bb, Alibunar
 • Tip lektrane: Elektrana na biogas
 • Naziv elektrane: Alibunar
 • Opština: Alibunar
 • Lokacija: Ilandža
 • Instalisani električni kapacitet: 3570 kW
 • Instalisani toplotni kapacitet: 2028 kW
 • Osnovno gorivo: biogas
 • Dopunsko gorivo: prirodni gas
 • Supstrat: silaža kukuruza, stajnjak, ječam
 • Broj proizvodnih jedinica: 3
 • Očekivana godišnja proizvodnja električne energije: 29200 MWh
 • Početak rada: 12.09.2016.