Biospringer RS d.o.o.

Biospringer RS d.o.o.
Biospringer RS d.o.o.
 • Matični broj kompanije: 08124345
 • Adresa: Karđorđeva 121, Senta
 • Tip elektrane: kogeneracija na biogas
 • Opština: Senta
 • Lokacija: Industrijska zona jug
 • Instalisani električni kapacitet: 1738 kW
 • Instalisani toplotni kapacitet: 1820 kW
 • Osnovno gorivo: biogas
 • Supstrat: mulj iz postrojenja za tretman otpadnih voda
 • Broj proizvodnih jedinica: 2
 • Početak rada: 11.05.2011.