Lazar d.o.o.

Lazar d.o.o.
Lazar d.o.o.
Lazar d.o.o.
Lazar d.o.o.
Lazar d.o.o.
Lazar d.o.o.
 • Matični broj kompanije: 17273094
 • Adresa: Kralja Petra I, br 6, Blace
 • Tip elektrane: elektrana na biogas
 • Naziv elektrane: Lazar
 • Opština: Blace
 • Lokacija: Blace
 • Instalisani električni kapacitet: 999kW
 • Instalisani toplotni kapacitet: 1738 kW
 • Osnovno gorivo: biogas
 • Supstrat: stajnjak i otpad iz industrijske prerade mleka
 • Početak rada: 12.03.2012.