Energo-Orahovo d.o.o.

Energo-Orahovo d.o.o.
Energo-Orahovo d.o.o.
Energo-Orahovo d.o.o.
Energo-Orahovo d.o.o.
Energo-Orahovo d.o.o.
Energo-Orahovo d.o.o.
 • MB: 21269646
 • Adresa: Tornjoški put 2, Novo Orahovo
 • Tip elektrane: elektrana na biogas
 • Naziv elektrane: Energo – Orahovo
 • Opština: Bačka Topola
 • Lokacija: Novo Orahovo
 • Instalisani električni kapacitet: 999kW
 • Instalisani toplotni kapacitet:  – 
 • Osnovno gorivo: biogas
 • Supstrat:  – 
 • Broj proizvodnih jedinica: 1
 • Početak rada: 06.06.2019.