Forkom d.o.o.

Forkom d.o.o.
Forkom d.o.o.
Forkom d.o.o.
Forkom d.o.o.
Forkom d.o.o.
 • MB: 20712384
 • Adresa: Gornje Suhotno
 • Tip elektrane: elektrana na biogas
 • Naziv elektrane: Forkom
 • Opština: Aleksinac
 • Lokacija: Gornje Suhotno
 • Instalisani električni kapacitet: 200 kW
 • Instalisani toplotni kapacitet: 180 kW
 • Osnovno gorivo: biogas
 • Supstrat: ostaci biljne proizvodnje, silaža sirka, stajnjak
 • Početak rada: 24.04.2019.