Global Seed d.o.o.

Global Seed d.o.o.
Global Seed d.o.o.
Global Seed d.o.o.
Global Seed d.o.o.
Global Seed d.o.o.
Global Seed d.o.o.
 • MB: 2004878
 • Adresa: Gospođinačka 1a, Čurug
 • Tip elektrane: elektrana na biogas
 • Naziv elektrane: Čurug I i Čurug II
 • Opština: Čurug
 • Lokacija: Čurug
 • Instalisani električni kapacitet: 635 kW + 635 kW
 • Instalisani toplotni kapacitet: 635 kW + 635 kW
 • Osnovno gorivo: biogas
 • Supstrat: stajnjak, silaža kukuruza
 • Početak rada: 05.12.2012. (Čurug I)
 • Početak rada: 27.11.2018. (Čurug II)