AgroPlusEnergy d.o.o.

AgroPlusEnergy d.o.o.
AgroPlusEnergy d.o.o.
 • MB: 21281077
 • Adresa: Somborski put BB, Svetozar Miletić
 • Tip elektrane: elektrana na biogas
 • Naziv elektrane: Agro Plus Energy
 • Opština: Sombor
 • Lokacija: Svetozar Miletić
 • Instalisani električni kapacitet: 999 kW
 • Instalisani toplotni kapacitet: 1056 kW
 • Osnovno gorivo: biogas
 • Supstrat:
 • Broj proizvodnih jedinica: 1
 • Početak rada: 20.02.2019.