BGS Alfa BP d.o.o.

BGS Alfa BP d.o.o.
 • MB: 20761482
 • Adresa: Bačka 3, Bač
 • Tip elektrane: elektrana na biogas
 • Naziv elektrane: ALFA
 • Opština: Bač
 • Lokacija: Bač
 • Instalisani električni kapacitet: 650 kW
 • Instalisani toplotni kapacitet: 700 kW
 • Osnovno gorivo: biogas
 • Supstrat: silaža, stajnjak, ostaci poljoprivrednih proizvoda
 • Broj proizvodnih jedinica: 1
 • Očekivana godišnja proizvodnja: 5340 MW
 • Početak rada: 02.03.2018.