MB Bio Life Energy d.o.o

MB Bio Life Energy d.o.o
MB Bio Life Energy d.o.o
 • MB: 21439843
 • Adresa: Zadruzina 6
 • Tip elektrane: elektrana na biogas
 • Opština: Kovačica
 • Lokacija: Crepaja
 • Instalisani električni kapacitet: 1 MW
 • Instalisani toplotni kapacitet: 1 MW/h toplote koristi se za farmu svinja
 • Osnovno gorivo: biogas
 • Supstrat: čvrst i tečni stajnjak, silaže kukuruza, ječma, raži i drugi povremeni otpadni materijali- organski i neopasni otpad
 • Broj proizvodnih jedinica: 1
 • Očekivana godišnja proizvodnja: 1 MW
 • Početak rada: 12.2021.