Panawis Plus d.o.o.

Panawis Plus d.o.o.
  • MB: 20656662
  • Adresa: Selište bb, Čoka
  • Tip elektrane: elektrana na biogas
  • Naziv elektrane: Panawiss Plus d.o.o. Padej
  • Opština: Čoka
  • Lokacija: Padej
  • Ukupni instalisani kapacitet: 530 kW
  • Osnovno gorivo: biogas
  • Broj proizvodnih jedinica: 1
  • Početak rada: 16.07.2019.