FAQ

Najčešća pitanja i odgovori

Članstvo u Udruženju Biogas Srbija se ostvaruje popunjavanjem Zahteva koji se nalazi na našoj web prezentaciji. Popunjen i overen zahtev potrebno je dostaviti putem e-pošte: info@biogas.org.rs. Menadžer Udruženja zadužen za komunikaciju sa članovima, će Vas kontaktirati i preduzeti sledeće korake.
Popunite pristupnicu
Sledeći korak je razgovor sa menažerom Udruženja i sastanak koji se organizuje u cilju razumevanja potreba novog člana. Potom sledi promovisanje novog člana, postojećim članovima i partnerima Udruženja, putem Newsletter-a i web prezentacije Udruženja. Novi član tada postaje punopravan član Udrženja, a na sebe preuzima obavezu i odgovornost da deluje u skladu sa principima i pravilima Udruženja, a u najvišem interesu biogas sektora u Republici Srbiji.
Članarina u Udruženju iznosi 300 evra na godišnjem nivou, po srednjem kursu NBS na dan uplate i uplaćuje se u mesecu februaru za tekuću godinu. Članarina za fizička lica iznosi 50% vrednosti članarine koju plaćaju pravna lica, a obrazovne institucije su oslobođene plaćanja članarine.
Učlanjenjem dobijate punu podršku ekspertskog tima Udruženja Biogas Srbija, pristup svim bazama podataka Udruženja (edukativni materijali, naučni radovi, baze sirovina…), pristup svim najnovijim informacijama u sektoru, seminare, treninge i edukacije obezbeđene od strane renomiranih svetskih biogas eksperata koji su besplatni za članove, kontakte sa partnerima Udruženja u Republici Srbiji i inostranstvu, pravovremene informacije koje se tiču zakonske regulative, kao i podršku pri komunikaciji sa državnim institucijama kod realizovanja novih projekata ili funkcionisanju postojećih biogas postrojenja.
Član Udruženja Biogas Srbija može da postane svaka kompanija ili pojedinac koji su direktno ili indirektno povezani sa sektorom biogasa u RS ili inostranstvu - biogas operateri, potencijalni investitori u biogas, poljoprivrednici, ponuđači opreme i tehnologije za biogas postrojenja, obrazovne ustanove, osiguravajuća društva, konsultanti.
Udruženje Biogas Srbija je, uz podršku svojih partnera iz Nemačke, Fachverband Biogas e.V. publikovalo više edukativnih i informativnih materijala (link ka segment Edukativni materijali), ali i produciralo film o biogasu . Objavljeni materijali prilagođeni su kako pojedincima, koji tek počinju da rade u biogas sektoru, tako i postojećim operaterima i kompanijama koji žele da se informišu o novostima.
Detaljnije informacije možete pronaći u “Vodiču za investitore” Edukativni materijal koji je Udruženje Biogas Srbija izradilo sa partnerskom asocijacijom Fachverband Biogas e.V. i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS. Takođe, možete se obratiti u Udruženje gde će Vam menadžer za odnose sa članovima Udruženja Biogas Srbija rado pružiti sve potrebne informacije.
Univerziteti i obrazovne institucije učlanjenjem postaju počasni članovi Udruženja i oslobođeni su plaćanja članarine, a Udruženje stoji na raspolaganju profesorima i studentima za organizaciju studijskih putovanja, učešća u aktivnostima Udruženja, praksu studenata, posete biogas postrojenjima, predavanja organizovana od strane eksperata Udruženja, obezbeđenje edukativnih materijala, brošura, prezentacija i informacija sa terena. Jedan od najvažnijih ciljeva ove saradnje je zainteresovati studente da razmišljaju o budućoj karijeri u biogasu, s obzirom na sve veće zahteve sektora za stručnim kadrom.
Pravnu regulativu koja se odnosi na biogas sektor, možete pronaći na sledećem linku, kao i na web prezentaciji Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije. Ukoliko imate nedoumice, ili Vam je potrebno više detalja iz sektora, možete kontaktirati našu kancelariju gde će Vam naši eksperti obezbediti sve dodatne informacije.
Sve informacije možete dobiti putem web prezentacije Udruženja sledećem linku ili možete pročitati u mesečnom Newsletteru Udruženja Biogas Srbija (dugme subscribe newsletter na dnu web stranice)