Vesti

Brošura „Mala biogas postrojenja“

Brošura „Mala biogas postrojenja“

Brošura "Mala biogas postrojenja" izrađena je u okviru projekta u okviru European Climate Initiative ("EUKI") 2020, od strane tima FTN iz Novog Sada, predvođenog dr Đorđem Đatkovim, vanrednim profesorom.

Video edukacija o biogasu Udruženja Biogas Srbija

Video edukacija o biogasu Udruženja Biogas Srbija

Udruženje Biogas Srbija je uz podršku Fachverband Biogas e.V. izradila video edukaciju o biogasu kako bi svim zainteresovanim institucijama i pojedinccima obezbedila detaljnu i prilagođenu animiranu prezentaciju.

Saopštenje za javnost Udruženja Biogas

Saopštenje za javnost Udruženja Biogas

Udruženje Biogas Srbija, koje okuplja i zastupa interese svih elektrana na biogas u Srbiji, obaveštava javnost da je tokom vikenda...

Okrugli sto u Botošu

Okrugli sto u Botošu

12. marta 2020. održan je okrugli sto u Botošu, u organizaciji Udruženja Biogas i GIZ/AMBERO tima, a uz podršku Regionalnog...

U pripremi „Vodič za investirore“

U pripremi „Vodič za investirore“

U pripremi je izrada „Vodiča za investitore“ koju će razviti Udruženje Biogas, uz pomoć Sektora za rurualni razvoj Ministarstva poljoprivrede...

Održana sednica Skupštine Udruženja Biogas

Održana sednica Skupštine Udruženja Biogas

Na osnovu odluke Upravnog odbora Udruženja Biogas, a u skladu sa Statutom Udruženja, održana je sednica Skupštine Udruženja Biogas, dana...

Elektronska verzija brošure „Od biogasa do biometana“

Elektronska verzija brošure „Od biogasa do biometana“

Brošure Od biootpada do biogasa, Digestat kao đubrivo i Od biogasa do biometana koje su nam obezbedili naši partneri Fachverband Biogas e.V., prevedene su na srpski i dostupne su u elektronskoj verziji.

Obilazak reprezentativnih biogas postrojenja u Nemačkoj

Obilazak reprezentativnih biogas postrojenja u Nemačkoj

U organizaciji partnerskog Udruženja - Nemačke Biogas Asocijacije Fachverband Biogas e.V. delegacija Udruženja Biogas imala je to zadovoljstvo da obiđe neka od najreprezentativnijih biogas postrojenja u Bavarskoj.

Predavanje na Univerzitetu Singidunum

Predavanje na Univerzitetu Singidunum

Naši članovi Univerzitet Singidunum odazvali su se još jednoj akciji koju su Udruženje Biogas i DKTI GIZ zajednički organizovali u prostorijama Univerziteta Singidunum u Beogradu.

3 brošure dostupne našim članovima

3 brošure dostupne našim članovima

Od druge polovine novembra za naše članove biće dostupne tri brošure koje su nam obezbedili naši partneri Nemačka Biogas Asocijacija, Fachverband Biogas e.V. a koje smo preveli sa engleskog na srpski.

Panel konferencija Udruženja Biogas 2019.

Panel konferencija Udruženja Biogas 2019.

U organizaciji Udruženja Biogas Srbija, Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije i Udruženja Biogas Nemačka, Fachverband Biogas e.V. 30.10.2019. godine održana je panel konferencija „Razvoj i uticaj mera na održivi rast biogas sektora u Srbiji“.