Upravni odbor Udruženja Biogas Srbija

DANKO VUKOVIĆ
Predsednik Udruženja

danko.vukovic@biogas.org.rs

SAŠA VITOŠEVIĆ
Član Upravnog odbora

sasa.vitosevic@biogas.org.rs

GORAN CEROVINA
Član Upravnog odbora

goran.cerovina@biogas.org.rs

GORAN KNEŽEVIĆ
Član Upravnog odbora

goran.knezevic@biogas.org.rs

LIDIJA CAREVIĆ
Koordinator projekta sa Fachverband Biogas e.V. i Menadžer Udruženja

ANA GAŠPAROVSKI
Član Upravnog odbora

DUŠAN DOBRIKOVIĆ
Član Upravnog odbora

IGOR UROŠEVIĆ
Član Upravnog odbora

ĐORĐE ĐATKOV
Član Upravnog odbora

MARKO NEDIĆ
Član Upravnog odbora