Zašto se učlaniti?

Udruženje Biogas svojim članovima pruža podršku na sledeći način:

1. Pružanje servisnih usluga iz područja rada Udruženja

2. Servisne informacije i rešavanje tekućih problema koje članovi imaju sa državnim institucijama, kod relizacije novih projekata ili funkcionisanju postojećih elektrana na biogas

3. Pomoć i pružanje informacija članovima koji planiraju da grade nova postrojenja

4. Pružanje servisnih informacija u vezi mogućnosti korišćenja različitih sirovna u procesu proizvodnje

5. Obezbeđivanje dostupnosti inovacija, vesti, seminara, konferencija, studija i naučnih radova u vezi novih tehnologija koje su prisutne na tržištu

6. Organizacija obuka i radionica za operatere i zaposlene u postrojenju

7. Zajedničko ugovaranje potrebnih sirovina za biogasna postrojenja