Reč Predsednika Udruženja Biogas

Biogas elektrane ne bi trebalo posmatrati isključivo kao proizvođače električne energije, već bi ih trebalo sagledati kroz celokupan proces. Iako je proizvodnja električne energije primarni cilj i svrha biogas elektrana, nikako ne bi trebalo zanemariti njihove mnogobrojne pozitivne uticaje na životnu sredinu.

Putem proizvodnje kvalitetnog organskog đubriva poboljšava se kvalitet samog zemljišta i smanjuje potreba za upotrebom veštačkih đubriva.

Međutim, ono što je možda najbitnije, biogasne elektrane rešavaju mnoge ekološke probleme, zbrinjavajući biološki i organski otpad.

Ovde ne govorimo samo o ekološki efikasanom načinu zbrinjavanja otpada, već o tome da taj otpad dobija novu ekonomsku vrednost, u vidu električne i toplotne energije, kao i organskog đubriva.

Danko Vuković
Predsednik Upravnog odbora
Udruženja Biogas