Reč Predsednika Udruženja Biogas Srbija

Biogas elektrane ne bi trebalo posmatrati isključivo kao proizvođače električne energije, već bi ih trebalo sagledati kroz celokupan proces. Iako je proizvodnja električne energije primarni cilj i svrha biogas elektrana, nikako ne bi trebalo zanemariti njihove mnogobrojne pozitivne uticaje na životnu sredinu.

Putem proizvodnje kvalitetnog organskog đubriva poboljšava se kvalitet samog zemljišta i smanjuje potreba za upotrebom veštačkih đubriva.

Međutim, ono što je možda najbitnije, biogasne elektrane rešavaju mnoge ekološke probleme, zbrinjavajući biološki i organski otpad.

Ovde ne govorimo samo o ekološki efikasanom načinu zbrinjavanja otpada, već o tome da taj otpad dobija novu ekonomsku vrednost, u vidu električne i toplotne energije, kao i organskog đubriva.

Danko Vuković
Predsednik Upravnog odbora
Udruženja Biogas Srbija