Kako se učlaniti u Udruženje Biogas Srbija

S obzirom da se osnivači Udruženja Biogas Srbija rukovode idejom da samo zajedničkim snagama mogu da se načine konkretni i značajni koraci ka stabilizaciji biogas sektora, učlanjenje u Udruženje Biogas Srbija je olakšano i krajnje pojednostavljeno, a članarina na godišnjem nivou je simbolična.

U Udruženje se pristupa potpisivanjem pristupnice i slanjem logotipa koji Udruženje plasira na svoj sajt.

U momentu pristupanja, novi član stiče pravo na sve konsultacije, treninge, informacije, literaturu, kao i sve druge servise koje Udruženje nudi svojim članovima.