“Hybrid Solutions Day” u organizaciji kompanije Camfil, člana Udruženja Biogas Srbija

“Hybrid Solutions Day” u organizaciji kompanije Camfil, člana Udruženja Biogas Srbija

Naučno-tehnološki park Beograd bio je u maju domaćin  događaja „HYBRID SOLUTIONS DAY” koji organizuje švedska kompanija Camfil, svetski lider u oblasti rešenja za filtraciju vazduha. Tokom dvodnevnog seminara, eksperti za filtraciju vazduha su stručnoj i zainteresovanoj javnosti predstavili najbolje prakse u oblasti dizajna, održavanja i implementacije različitih filterskih  sistema u cilju zaštite ljudi, radnih procesa i životne sredine. Cilj seminara je bio da bolje razumemo dizajn i karakteristike ovih kontrolisanih okruženja i na koji način mogu da pomognu u zaštiti ljudi, radnih procesa i životne sredine. Poseban osvrt je bio i na biogas sektoru gde  Camfil ima ulogu i rešenje za  odsumporavanje sa tehnologijom aktivnog uglja. Predstavljen je pored aktivnog uglja  i CamPure32  medijum za uklanjanje vodonik sulfida iz struje biogasa koji po mnogim karakteristikama daje veće  benefite korisniku u odnosu na klasičan  aktivni ugalj. Dogadjaj je podržala i ambasadorka Švedske u Srbiji Anika Ben David.