Konferencija u Skupštini AP Vojvodine

Konferencija u Skupštini AP Vojvodine

Učešće Udruženja Biogas Srbija na konferenciji u Skupštini AP Vojvodine

Udruženje Biogas Srbija učestvovalo je na konferenciji - Od linearnog ka kružnom: “Bioekonomija u perspektivi cirkularne ekonomije u Srbiji”.

Iznad spomenuta konferencija bila je završna konferencija projekta GODANUBIO - Danube Transnational Programme.

Bilo nam je zadovoljstvo da ispred udruženja govorimo u dva panela: “Finansijski instrumenti” gde je govorila menadžerka udruženja i koordinator projekta, Lidija Carević i “Uloga javnog sektora u promociji bioekonomije – Instrumenti na strani potražnje” gde je govorio član UO, Goran Knežević.