Objavljena brošura “Cirkularna ekonomija – Oblikovanje održive budućnosti”

Objavljena brošura “Cirkularna ekonomija –   Oblikovanje održive   budućnosti”

Udruženje Biogas Srbija je, kao deo projekta sa Nemačkom Biogas Asocijacijom (Fachverband Biogas e.V.), izradilo i publikovalo brošuru pod nazivom „Cirkularna ekonomija – oblikovanje održive budućnosti”.

Autorka brošure je Lidija Zelić, direktorka Udruženja Biogas Srbija i vođa partnerskog projekta sa Fachverband Biogas e.V. za Srbiju.

Cilj izrade ovog materijala bio je da se tema cirkularne ekonomije približi širokom spektru čitalaca – od akademske zajednice, preko preduzetnika i menadžera, do donosilaca odluka i šire javnosti. Napisana s namerom da informiše, edukuje i inspiriše, brošura predstavlja sveobuhvatan vodič kroz osnove cirkularne ekonomije, njene principe, prednosti, kao i praktične primere i strategije za implementaciju ovog modela u sektoru biogasa, kao jednog od ključnih primera cirkularne ekonomije.

U brošuri se, na primeru biogasa, detaljno pojašnjava šta je cirkularna ekonomija i kako se može primeniti u praksi. Kroz izložene informacije, prakse, ali i autorkine lične uvide, brošura ilustruje kako prelazak na cirkularnu ekonomiju nije samo neophodan za očuvanje naše planete, već može pružiti značajne ekonomske benefite, podstičući inovacije, generišući nove tržišne mogućnosti i kreirajući nova radna mesta.

Cilj brošure je da podstakne razmišljanje i akciju ka transformaciji našeg društva u pravcu održivosti, te da pruži praktične alate i znanja potrebna za ostvarivanje tog cilja. Korišćenje biogasa ne samo da smanjuje zavisnost od fosilnih goriva i emisiju štetnih gasova, već i pruža rešenje za upravljanje organskim otpadom, čime se doprinosi očuvanju prirodnih resursa i smanjenju otpada.

Konačno, ova brošura je i poziv na akciju. Danas, kada se naša planeta suočava sa brojnim izazovima, pred nama stoji plemenit zadatak – da sa dubokim poštovanjem i istinskom predanošću pristupimo očuvanju prirode. To je, ujedno, naša moralna obaveza, jedna od najuzvišenijih koja nam je svima poverena!

Cirkularna ekonomija - oblikovanje održive budućnosti