Održan audit za drugu fazu projekta sa Fachverband Biogas e.V.

Održan audit za drugu fazu projekta sa Fachverband Biogas e.V.

Sa velikim zadovoljstvom ugostili smo tim iz Nemačke, koji je razmatrao mogućnosti za produžetak projekta sa Fachverband Biogas e.V. Delegacija iz Nemačke nas je posetila u Srbiji radi sprovođenja audita, koji je organizovan u formi intervjua. Tokom audit procesa, organizovani su razgovori sa članovima SBA tima, članovima Upravnog odbora udruženja, kao i sa našim istaknutim članovima i institucijama sa kojima redovno sarađujemo.

Ovaj detaljni proces ocenjivao je sve aspekte uspešnosti projekta, sagledavajući sve što je SBA postigla u poslednje tri godine, kao i ocenjujući atmosferu među članovima i nadležnima, odnosno koliko je tim SBA bio od pomoći svojim članovima i donosiocima odluka.