Održana Skupština Udruženja Biogas Srbija

Održana Skupština Udruženja Biogas Srbija

Na osnovu odluke Upravnog odbora Udruženja Biogas Srbija, a u skladu sa Statutom Udruženja, održana je sednica Skupštine Udruženja Biogas Srbija, dana 24.02.2023. godine u prostorijama Privredne komore Vojvodine. Na sednici Skupštine, na kojoj su učestvovali članovi Udruženja Biogas Srbija, a kojom je predsedavao g. Saša Vitošević, donete su sledeće Odluke:

  • Odluka o izboru Predsedavajućeg Skupštine
  • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu za 2022. godinu
  • Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Udruženja Biogas Srbija za 2022. godinu.
  • Odluka o usvajanju Programa rada Udruženja Biogas Srbija za 2023. godinu.

Svi članovi su diskutovali o trenutnoj situaciji u sektoru, aktivnostima koje je udruženje preduzimalo u prethodnoj godini, kao i o aktivnostima koje će da preduzima u tekućoj.