Profile Category: O nama

Cilj Udruženja Biogas
Profiles

Cilj Udruženja Biogas

Podsticanje proizvodnje i upotreba oblika energije koji su prijateljski nastrojeni prema životnoj sredini.

Misija Udruženja
Profiles

Misija Udruženja

Da kroz organizovani način štiti interese zainteresovanih u ulaganja u biogasna postrojenja.

Vizija Udruženja
Profiles

Vizija Udruženja

Imamo nameru da ostvarimo svoje ciljeve kroz kontakte sa Ministarstvima, odgovarajućim javnim preduzećima nadležnim za ovu oblast, kao i sa odgovarajućim institucijama koje se bave ekologijom.