Predavanje o biogasu na Tehnološko-metalurškim fakultetu u Beogradu

Predavanje o biogasu na Tehnološko-metalurškim fakultetu u Beogradu

U svečanoj Sali Tehnološko-metalurškog fakulteta, u sklopu predmeta Obnovljivi izvori energije i Laboratorija inženjerstva zaštite životne sredine, održali smo inspirativno predavanje o biogasu i njegovim potencijalima. Predmetni profesori, prof. Branimir Grgur, prof. Vladimir Pavićević i as. Aleksandra Popović, uložili su napore kako bi ovo predavanje bilo prilagođeno studentima i kako bi ih motivisali za budući rad u sektoru.

Bilo je pravo zadovoljstvo provesti kvalitetno vreme sa profesorima i studentima TMF-a. Zahvaljujući saradnji sa profesorima, uvereni smo da smo postigli svoj cilj i probudili interesovanje studenata za ovu važnu temu. Naš zajednički cilj i svrha svih inicijativa i napora je ostavljanje zdravog i snažnog sektora novim generacijama, kao i školovanje inženjera koji će nastaviti naš rad.