Predstavljanje modela upotrebe toplote iz biogas postrojenja za grejanje javnih objekata

Predstavljanje modela upotrebe toplote iz biogas postrojenja za grejanje javnih objekata

Udruženje Biogas Srbija i GIZ/AMBERO tim, uz podršku Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj BANAT i Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), pozivaju vas da prisustvujete predstavljanju modela upotrebe toplote iz biogas postrojenja za grejanje javnih objekata (osnovne škole, sportske hale, stanice milicije, mesne zajednice, kulturnog centra, zabavišta) razvijenom u okviru projekta Razvoj bioeneretskog tržišta u Srbiji (http://www.bioenergy-serbia.rs).

Okrugli sto će se održati u četvrtak, 12.03.2020. godine, u Botošu sa početkom od 11h.

Tokom okruglog stola predstavićemo model sa aspekta značaja za razvoj lokalne zajednice i uloge lokalne samouprave u procesu implementacije. Otvorićemo diskusiju o pozitivnim efektima modela i potencijalnim preprekama za njegovu implementaciju i/ili replikaciju u lokalnim samoupravama.

Vaši sagovornici tokom događaja će biti predstavnici Udruženja Biogas, preduzeća Bioelektra doo Botoš, Mesne zajednice Botoš, Grada Zrenjanina, Osnovne škole “1. oktobar” Botoš, Udrženja poljoprivrednika Botoš i GIZ-a. Nakon događaja zainteresovani učesnici će obići biogas postrojenje.