Prezentacija Udruženja Biogas na Danima energetike u Novom Sadu

Prezentacija Udruženja Biogas na Danima energetike u Novom Sadu

Prezentacija Udruženja Biogas na Danima energetike u Novom Sadu

Deveta Manifestacija “Međunarodni dani energetike i investicija” otvorena je na Novosadskom sajmu, a tokom dva dana održano je osam panela, na kojima se govorilo o aktuelnim temama – energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije, zelenoj gradnji i zaštiti životne sredine.

 Uz učešće vodećih eksperata iz zemlje i inostranstva obrađene su najaktuelnije teme, a Udruženje Biogas imalo je zapaženu prezentaciju na panelu Bioekonomija kao koncept razvoja održivih gradova. Član Upravnog odbora Udruženja Biogas, g. Goran Knežević, održao je tom prilikom prezentaciju, u kojoj je prisutne upoznao pre svega sa benefitima biogasa kako za investitora, tako i za region, ali se osvrnuo i na doprinos biogasa razvoju bioekonomije, u skladu sa temom panela. Tim povodom g. Knežević  je istakao pozitivni uticaj biogas elektrana na životnu sredinu, naglasivši da je  metan  čak 25 puta agresivniji od CO2 i da, na taj način, kontrolišući emisiju metana u atmosferu, biogas postrojenje ima izuzetno važan uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Đubrivo koje se dobija kao posledica procesa proizvodnje biogasa, može da se koristi za pokretanje organske proizvodnje i takvo đubrivo zemljište četiri puta bolje apsorbuje od đubriva koji nisu dobijena ovim putem. Zatim, pri proizvodnji biogasa (tretiranjem otpada sa farme) uništavaju se patogene bakterije čak za 98%, a do 90% se smanjuju neprijatni mirisi sa farme. Zatim, značajan podatak za investitore jeste da ovde ne postoji problem plasmana električne energije na tržište jer je Uredbom definisano da će u 12 godina sva proizvedena električna energija biti isporučena u mrežu. Biogas elektrane generišu stabilne prihode i stoga ljudi ostaju na selu, što ima širok spektar benefita kako na region, tako i na čitavu državu.

Svako selo trebalo bi da ima elektranu na biogas! zaključak je ove prezentacije, a ujedno i poruka Udruženja Biogas.