Saopštenje za javnost Udruženja Biogas

Saopštenje za javnost Udruženja Biogas

Udruženje Biogas Srbija, koje okuplja i zastupa interese svih elektrana na biogas u Srbiji, obaveštava javnost da je tokom vikenda JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ obavestila sve operatere elektrana na biogas i dostavila im ponudu, pozivajući se na Vanredno stanje primenom instituta „više sile“, da moraju da prihvate drastično smanjenje cene za ispručenu električnu energiju pod pretnjom isključenja sa elektroenergetske mreže.

Napominjemo da „viša sila“, a u skladu sa pozitivnim propisima, sama po sebi nije i ne može biti razlog za neizvršavanje preuzetih ugovornih obaveza, već navedena viša sila mora direktno prouzrokovati nemogućnost ugovorne strane da izvrši svoju obavezu, što ovde nije slučaj. U ovom slučaju, usled nastupanja vanrednog stanja nije došlo do nemogućnosti JP “ELEKTROPRIVREDA SRBIJE” da izvrši svoju ugovornu obavezu iz Ugovora o otkupu električne energije pa samim tim EPS ima obavezu da ispuni svoju ugovornu obavezu. U situaciji kada bi se sve kompanije u Srbiji pozvale na „višu silu“ i prestale da ispunjavaju svoje ugovorne obaveze, nastao bi ekonomski kolaps.

Takođe, ukazujemo da se na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije broj 312-2625/2020 od 18.03.2020 godine jasno može zaključiti da još uvek nisu nastupile okolnosti zbog kojih EPS ne bi mogao da, u periodu Vanrednog stanja, izvršava svoje obaveze po zaključenim ugovorima o otkupu električne energije, što je neophodan uslov za primenu instituta više sile i što se jasno vidi iz Izveštaja EPS-a na kome se zasniva Zaključak Vlade – u kome se pominju samo očekivanja a ne konkretne okolnosti koje su nastupile.

Da je gore izneti stav tačan i da i danas nema okolnosti koje bi onemogućile JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE da zbog Vanrednog stanja ne može da izvršava svoje ugovorne obaveze, jasno proizilazi i iz Saopštenja ministra rudarstva i energetike Aleksandra Antića i kriznog štaba, objavljenog na zvaničnoj web  prezentaciji misitarstva  koje glasi: “Stanje u Elektroprivredi Srbije je apsolutno stabilno i nema nikakvih problema u funkcionisanju i snabdevanju.”

Sve članice Udruženja Biogas Srbija svesne vanredne situacije i odluke da je EPS odobrio potrošačima da u naredna tri meseca ne plaćaju račune, ponudile su EPS-u da tokom trajanja Vanrednog stanja i EPS ne plaća isporučenu električnu energiju bez umanjenja cene i  da se tako nastala obaveza izmiri nakon prestanka Vanrednog stanja, što je EPS odbio.

Sve evropske države pogođene vanrednom situacijom preduzimaju sve moguće mere kako bi pomogle privredi u ovom teškom trenutku a ova odluka EPS-a će napraviti ogromnu štetu svim kompanijama u okviru kojih rade elektrane na biogas. Najveći broj elektrana je povezan sa farmama što će prouzorokovati i posledice na funkcionisanje samih farmi. Ovim saopštenjem apelujemo na EPS da promeni ovu svoju odluku i da prihvati ponudu koju su mu uputili operateri čime se eventualni problem nelikvidnosti EPS-a tokom vanrednog stanja prenosi na same elektrane na biogas.