Saopštenje za javnost – Udruženje Biogas promenilo naziv u Udruženje Biogas Srbija

Saopštenje za javnost – Udruženje Biogas promenilo naziv u Udruženje Biogas Srbija

Ovim putem, sa velikim zadovoljstvom, obaveštavamo javnost da je Udruženje Biogas u svoj naziv dodalo ime Republike Srbije, pa sada nosi naziv Udruženje Biogas Srbija.

Ovaj značajan korak je logična posledica dugogodišnjeg rada udruženja, kao i napora u cilju unapređenja i razvoja značajne privredne grane u Srbiji – biogasa.

Udruženje Biogas je osnovano 2012. godine, sa nastankom prvih biogas postrojenja u Srbiji, a za osam godina, koliko postoji, postalo je reprezentativno Udruženje u industriji biogasa u Srbiji i  trenutno broji više od 50 članova, od kojih su mnogi pioniri u proizvodnji biogasa na ovim prostorima.

Udruženje Biogas je prvo i jedino Udruženje koje okuplja gotovo sve operatere biogasnih postrojenja, kao i kompanije koje proizvode opremu za biogasana postrojenja, konsultantske kuće i osiguravajuće kuće, univerzitete i samim tim gotovo sve kompanije koje rade u sektoru biogasa u Srbiji, ali i kompanije iz inostranstva, koje posluju u ovom sektoru.

Udurženje Biogas je aktivnim zalaganjem i radom postalo krovno udruženje i zaslužilo status reprezentativnog udruženja i autoriteta u sektoru u kojem posluje, pa je shodno tome, zasluženo u naziv dodato nacionalno obeležje – Srbija. Ovo je od velikog značaja za udruženje i zbog intenzivne saradnje sa inostranim asocijacijama i partnerima, jer na ovaj način Udruženje Biogas Srbija predstavlja čitav biogas sektor u Republici Srbiji.

Udurženje Bioga Srbija nastaviće i dalje da radi u najvišem interesu svojih članova i sektora, ali sa dodatnom dozom odgovornosti i motivacijom kako bi opravdalo ime Republike Srbije u nazivu.