Sastanak na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (UNSPMF)

Sastanak na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (UNSPMF)

Na naše veliko zadovoljstvo, održali smo izuzetno uspešan sastanak sa predstavnicima Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (UNSPMF). Imali smo čast i priliku da diskutujemo o mogućnostima saradnje i zajedničkim doprinosima sektoru.
Od ove renomirane obrazovne institucije dobili smo dragocene informacije o projektima na kojima su angažovani, kao i o detaljima njihovog rada i saznanjima koja će nam pomoći u daljem razvoju sektora. Zaključili smo da je neophodno udružiti napore i inicijative kako bismo naš sektor doveli do zasluženih priznanja i podrške.