Trening “Biowaste to biogas – From feedstock collection to use of digestate”

Trening “Biowaste to biogas – From feedstock collection to use of digestate”

Održan trening „Od biootpad do biogasa – od prikupljanja sirovina do upotrebe digestata“

U organizaciji Nemačke Biogas Asocijacije, Fachverband Biogas e.V., partnera Udruženja Biogas Srbija,  održan je još jedan trening članova Upravnog odbora udruženja.

Trening je pripremio i održao Frank Hofmann, biogas ekspert iz Nemačke Biogas Asocijacije.

U toku treninga akcenat je stavljen na primere iz Nemačke, praksu u Evropi, a bilo je reči i o biogas tehnologijama, o samom procesu pripreme i prerade sirovina/otpada, kao i o zakonskoj regulativi koja je neophodna za podršku sektora.

Nameće se pitanje zašto je proces pretvaranja biootpada u biogas toloiko značajan? Odgovor leži u činjenici, da ovde, pored proizvodnje električne energije, koja je, trenutno, osnovna namena biogas elektrana, nikako ne bi trebalo zanemariti i izuzetno pozitivan uticaj biogas elektrana na životnu sredinu. Ono što je možda i njavažnije, to je da biogas elektrane rešavaju brojne ekološke probleme , zbrinjavajući biološki i organski otpad. Ovde ne govorimo samo o ekološki efikasnom načinu zbrinjavanja otpada, već o tome da taj otpad dobija novu ekonomsku vrednost  u vidu električne, toplotne energije, kao i organskog đubriva.