U pripremi “Vodič za investirore”

U pripremi “Vodič za investirore”

U pripremi je izrada „Vodiča za investitore“ koju će razviti Udruženje Biogas, uz pomoć Sektora za rurualni razvoj Ministarstva poljoprivrede i uz podršku partnera Nemačke Biogas Asocijacije, Fachverband Biogas e.V. Vodič je osmišljen kao pomoć novim investitorima, a sadržaće sve neophodne savete, korake i smernice koje su investitoru potrebne. Vodič će biti baziran na iskustvima članova Udruženja Biogas koji već imaju postrojenja koja rade, a ukazivaće na greške i eventualne korake koje bi trebalo preduzeti da do istih ne dođe. Pored praktičnih saveta, koliko je određene sirovine potrebno za rad postrojenja, kako izabrati odgovarajuću tehnologiju, te saveta u vezi sa procesom izgradnje i upravljanja postrojenjem, u vodiču će se naći i smernice za pravilan pristup analizi sopstvenih mogućnosti, kao i primeri rada elektrana različitih kapaciteta.