Učešće Udruženja Biogas Srbija na “Forumu o regionalnom razvoju – APV 2024”

Učešće Udruženja Biogas Srbija na “Forumu o regionalnom razvoju – APV 2024”

Udruženje Biogas Srbija je imalo veliko zadovoljstvo da učestvuje na Forumu o regionalnom razvoju AP Vojvodine. Na forumu se diskutovalo o institucionalnoj i finansijskoj podršci regionalnom razvoju, ekonomskom razvoju i preduzetništvu, zelenoj agendi i tržištu radne snage, te stranim direktnim investicijama. Učesnici su predstavili primere dobre prakse i uspešnih projekata iz ovih oblasti. Posebno je istaknuta važnost regionalnog brenda i preduzetništva u stvaranju novih radnih mesta i inovacija. Zaključeno je da su kontinuirana saradnja i efikasno upravljanje resursima ključni za postizanje održivog razvoja regiona.
Predstavnik udruženja, Goran Knežević je govorio u panelu “Biootpad u kontekstu zelene tranzicije” u okviru foruma, zajedno sa sa stručnjacima iz oblasti upravljanja otpadom i zelene ekonomije.

Panel je obuhvatio ključne teme kao što su unapređenje sistema upravljanja otpadom, smanjenje deponovanja i mere energetske valorizacije biootpada, uz razmatranje potencijala za izgradnju regionalnih partnerstava i perspektive urbanističkog planiranja.
Gdin. Knežević je predstavio rezultate studije UNDP-a (u čijoj izradi je ušestvovao) o korišćenju biootpada za proizvodnju biogasa u Sremskoj Mitrovici, naglašavajući pozitivna iskustva sa sličnim postrojenjima u svetu. Diskusija je istakla važnost upravljanja biootpadom putem cirkularne ekonomije, koja smanjuje emisije gasova sa efektom staklene bašte i podržava održivi razvoj. Gdin. Knežević je komentarisao izvodljivost projekata biogasnih elektrana u Srbiji, ističući konkurentne troškove i prednosti biogasa u odnosu na fosilna goriva, uz upozorenje na rizike koje je sa sobom donela promena zakonske regulative I uvođenje aukcija u sektor.
Panel je zaključio da su dalja istraživanja, investicije i saradnja ključni za maksimalno iskorišćavanje potencijala biogasa i unapređenje sistema upravljanja otpadom u AP Vojvodini.