Učešće Udruženja Biogas Srbija na stručnoj konferenciji “Održiva poljoprivrede i OIE”

Učešće Udruženja Biogas Srbija na stručnoj konferenciji “Održiva poljoprivrede i OIE”

Na Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu održana je stručna konferencija “Održiva poljoprivreda i OIE”, na kojoj je Udruženje Biogas Srbija uzelo učešće. Predsednik Udruženja Biogas Srbija, Goran Knežević, prezentovao je značaj biogasa za poljoprivredu i istakao sve njegove benefite. Na konferenciji su razmatrani primeri dobre prakse korišćenja obnovljivih izvora energije u poljoprivredi, kao i mogućnosti primene cirkularne ekonomije u poljoprivredi Vojvodine i Srbije.

Cilj konferencije bio je da se prikažu koristi od OIE u poljoprivredi i mogućnosti realizacije projekata u tom sektoru. Prisutni su, u toku konferencije, upoznati sa zakonodavnim i finansijskim okvirom za OIE u poljoprivredi u Srbiji, Vojvodini i EU, kao i sa procesima implementacije Zelene agende EU u kontekstu korišćenja OIE i sprovođenja energetske efikasnosti u poljoprivredi.
Naš predstavnik, g. Goran Knežević, istakao je značaj biogasa za održivu poljoprivredu, što je izazvalo veliko interesovanje prisutnih. Ovakva učešća su od izuzetne važnosti za nas, jer naš sektor treba tesno da sarađuje sa sektorom poljoprivrede, a posebno je važno naglasiti prednosti biogasa u odnosu na ostale obnovljive izvore energije i to u više aspekata.