Učešće Udruženja Biogas Srbija u delegaciji iz Srbije u poseti NR Kini

Učešće Udruženja Biogas Srbija u delegaciji iz Srbije u poseti NR Kini

Na poziv i uz poverenje našeg uvaženog člana Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, član Udruženja Biogas Srbija dr Miodrag Višković, bio je, ispred Udruženja Biogas Srbija, deo delegacije koja je posetila NR Kinu.
O promociji i menadžmentu biogasa u zemljama u razvoju bilo je reči sa zvaničnicima koji su učestvovali na seminaru kroz forme kao što su predavanja, simpozijumi, posete na terenu i kulturne ture.

Delegacija iz Srbije prisustvovala je seminaru o promociji i menadžmentu biogasa za zemlje u razvoju, održanom u Chengdu Biogas Institutu Ministarstva poljoprivrede i ruralnih poslova (BIOMA). Osnovan 1979. godine, BIOMA je ključna institucija za istraživanje i obuku u oblasti biogasa i drugih ruralnih obnovljivih energija. Tokom seminara, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa razvojem biogas tehnologije u Kini, njenim primenama i ekološkim prednostima.

Seminar je obuhvatao širok spektar tema, uključujući pregled nacionalnih karakteristika Kine, razvojni status kineske biogas tehnologije, projektovanje i izgradnju velikih i srednjih biogasnih postrojenja, projektovanje i izgradnja seoskih biogas digestora, rad i upravljanje velikim i srednjim biogasnim postrojenjima, tehnologiju proizvodnje energije biogasa, hrane goriva za useve etanol, standarde biogas tehnologije i nadzora kvaliteta, te dlaganje i ekološke prednosti biogas komposta.

Pored predavanja i simpozijuma, seminar je uključivao i terenske posete i kulturne obilaske. Delegacija je posetila biogas zadrugu Chengdu Shuangliu Yong ‘an, centralizovane fabrike za snabdevanje gasom, kao i fabriku biogasa farme za odgajivanje muznih krava. Kulturne aktivnosti uključivale su posete istraživačkoj bazi Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding, Dujiangyan Water Conservancy Project, Stone Forest i Dianchi Lake, omogućavajući učesnicima da dožive prirodno i kulturno nasleđe Kine.

BIOMA je prepoznata kao jedan od vodećih centara za biogas istraživanje i obuku, sa bogatim iskustvom u međunarodnoj saradnji. Od svog osnivanja, BIOMA je održala preko 170 međunarodnih obuka za više od 5.400 učesnika iz preko 130 zemalja, čime je značajno doprinela razvoju biogas tehnologije na globalnom nivou.

Učešće delegacije iz Srbije na ovom seminaru otvorilo je nove mogućnosti za saradnju i razmenu znanja u oblasti biogasa, što je ključno za unapređenje održivih energetskih rešenja u Srbiji i drugim zemljama u razvoj Detalji posete i fotografije, ljubaznošću naše uvažene saradnice i članice Dr Aleksandre Ivetić, Institut za primenu nauke u poljoprivredi