MoU sa PKV

MoU sa PKV

Potpisan Memorandum o saradnji sa PK Vojvodina

Kao kruna dugogodišnje uspešne saradnje sa Privrednom komorom Vojvodine, u kojoj imamo partnera i podršku, potpisali smo Memorandum o saradnji, kojim se uspostavlja osnov za trajnu  kontinuiranu saradnju Udruženja Biogas Srbija i Privredne komore Vojvodine, u cilju:

- povećanja broja i snage biogasnih postrojenja u AP Vojvodini  - razmene informacija od značaja za razvoj celokupne privrede uz poštovanje nacionalnog zakonodavstva, evropskih i međunarodnih zakona koji regulišu odnose u Republici Srbije

- zajedničkog podnošenja inicijativa u vezi sa regulativom koja se primenjuje u funkcionisanju članova potpisnica Memoranduma

- jačanje poslovnih veza i podsticanja svih oblika saradnje

- zajedničkih ulaganja i poslovno-tehničke saradnje potpisnica Memoranduma, kao i njihovih članica

- učešća u inicijativama koje se odnose na internacionalizaciju i zajedničku promociju aktivnosti potpisnica Memoranduma

- organizacije privrednih manifestacija, konferencija, panel diskusija, okruglih stolova, bilateralnih susreta, nastupa na sajamskim manifestacijama i specijalizovanim izložbama koje će omogućiti uspostavljanje direktnih poslovnih kontakata, prenosa znanja, upoznavanja sa primerima dobre poslovne prakse, organizacije treninga, radionica i edukacije u oblastima u kojima zainteresovane strane prepoznaju svoje interese

- zajedničkih aktivnosti na upoznavanju i povezivanju stranih i srpskih kompanija, naučnih i razvojnih institucija, upoznavanja sa primerima dobre prakse u upravljanju i razvoju, kao i aktivnosti na transferu znanja, tehnologija i inovacija, zajedničkog učešća u pripremi i realizaciji projekata, podsticanje naučnih aktivnosti i istraživanja u sferi proizvodnje i upotrebe biogasa, kao i izdavanje zajedničkih publikacija i obrazovno orijentisanih dodatnih materijala, baziranih na ciljevima i aktivnostima potpisnica Memoranduma

- informisanje javnosti o novostima u biogas sektoru, kao i upoznavanje javnosti o značaju biogasa sa aspekta zaštite životne sredine

- uključivanje Udruženja u rad odgovarajućih Grupacija i Saveta PKV, razvoj odnosa sa nacionalnim i internacionalnim partnerima, kao i drugih aktivnosti.

Izuzetno se radujemo svim zajedničkoim aktivnostima koje nam predstoje, a pozivamo i članove da se, u duhu dobre saradnje, uključe u predstojeće aktivnosti o kojima će blagovremeno biti obaveštavani.