Održana konferencija Udruženja pod nazivom “Održivi razvoj biogas sektora u Srbiji – od biogasa do biometana”

Održana konferencija Udruženja pod nazivom “Održivi razvoj biogas sektora u Srbiji – od biogasa do biometana”

Sa ogromnim zadovoljstvom i velikim ponosom delimo uspeh jednog od najvećih sektorskih događaja, još od početka rada biogas sektora u Srbiji, konferencije pod nazivom “Održivi razvoj biogas sektora u Srbiji – od biogasa do biometana”

Konferencija je okupila predstavnike Vlade Republike Srbije, predstavnike nadležnih institucija, članove Udruženja Biogas Srbija, investitore, poljoprivrednike, kao i veliki broj medija, sa ciljem trasiranja puta daljem razvoju sektora, sa inicijativom uvođenja biometana na tržište Srbije.

Prepuna sala i interesovanje koje je višestruko premašilo naša očekivanja, pokazali su nam kolika je snaga ovog strateški važnog sektora.

Ovu konferenciju smo organizovali sa našim partnerima Fachverband Biogas e.V. Dugogodišnja, kontinuirana podrška i znanje koje naše nemačke kolege, lideri biogasa u Evropi dele sa nama i iskustva sa nemačkih postrojenja, uticali su na nas kao stručnjake i na sektor biogasa u našoj zemlji.

Protekle tri godine donele su značajne promene u sektor biogasa i promenile način na koji posmatramo biogas postrojenja. Ona više nisu samo proizvođači električne energije; sada su stub ekološke održivosti. Upravo smo na konferenciji istakli tu ključnu ekološku ulogu biogasa.

Da zaključim, naša primarna briga treba da bude zaštita životne sredine i ostavljanje nasleđa budućim generacijama. Mi smo na ovoj planeti samo prolaznici i na nama je odgovornost da ne samo sačuvamo ono što smo zatekli, već i da unapredimo i ostavimo bolji svet budućim generacijama.