Održana sednica Skupštine Udruženja Biogas

Održana sednica Skupštine Udruženja Biogas

Na osnovu odluke Upravnog odbora Udruženja Biogas, a u skladu sa Statutom Udruženja, održana je sednica Skupštine Udruženja Biogas, dana 31.01.2020. godine sa početkom u 12:00 h, u prostorijama Udruženja Biogas, Bulevar Mihajla Pupina 6, u Beogradu. Za predsedavajućeg Skupštine jednoglasno je predložen g. Saša Vitošević, član UO Udruženja Biogas. G. Vitošević je otvorio Skupštinu i predložio sledeći

          DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izveštaja o radu Udruženja Biogas za 2019. godinu,
 2. Usvajanje Programa rada Udruženja Biogas za 2020. godinu,
 3. Usvajanje Finansijskog izveštaja Udruženja Biogas za 2020. godinu,
 4. Razrešenje dužnosti dva člana UO i imenovanje novih članova UO
 5. Ostalo

Na Skupštini su usvojene sledeće odluke:

Odluka o razrešenju dva člana Upravnog odbora

Odluka o usvajanju izveštaja o radu Udruženja Biogas za 2019. godinu

Odluku o usvajanju Programa rada Udruženja Biogas za 2020. godinu

Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Udruženja Biogas za 2019. godinu

Nakon diskusije od strane prisutnih, želimo da Vas obavestimo o sledećem:

 1. Značaj biogas elektrana u proizvodnji energije, nije ni jedini ni najznačajni benefit biogasa, već je izuzetno značajan i uticaj biogasa na životnu sredinu i na ruralni razvoj, pa ćemo kao Udruženje iz tog razloga nastojati da, kao i do sad, razvijamo što intenzivniju saradnju sa sva tri ministarstva (Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo zaštite životne sredine).
 2. Zbog aktuelnih ekoloških pitanja u ovoj godini ćemo posebno potencirati ekološki aspekt biogasa i njegov značaj za životnu sredinu, a treba istaći i da biogasne elektrane najveći doprinos daju zaštiti životne sredine.
 3. Zbog aktuelnog pitanja oko Feed-in tarife, koja će biti umanjena, izuzetno je bitno fokusiranje na PR aktivnosti od strane Udruženja i izlaženje u javnost kako bismo, kao Udruženje koje predstavlja čitav sektor, što više isticali značaj biogasa. Podrška javnosti nam je u ovom momentu izuzetno značajna.
 4. Osnovna aktivnost i najznačajnija uloga Udruženja – pružanje pune podrške članovima i zaštita interesa članstva, biće naš prioritet i u 2020. s tim što ćemo se, u ovoj godini, dodatno truditi da što više više unapredimo kvalitet naših usluga. Bićemo potpuno fokusirani na komunikaciju sa članovima, jer smo konstatovali da je komunikacija u prethodnoj godini veoma unapređena i planiramo da i dalje radimo po tom pitanju. Konsultacije našim članovima su nam prioritet i nastavićemo da i dalje isporučujemo pravovremene i tačne informacije. S tim u vezi, molimo članove da nam se obrate ukoliko imaju pitanja ili nedoumice iz sfere našeg delovanja, kao i da svaku inicijativu upute nama, a mi ćemo da razmotrimo i delujemo u skladu sa najboljim interesom za sektor.
 5. Po zahtevu naših članova planiramo da intenziviramo edukacije, kako naših članova, tako i donosioca odluka, zaposlenih u bankarskom sektoru, zaposlenih u ministarstvima, potencijalnih investitora, sa ciljem da privučemo što više novih investicija u sektor biogasa, kao i da što više olakšamo proces finansiranja od strane banaka.
 6. Po zahtevu naših članova razvićemo Vodič za investitore koji će biti veoma detaljan i sadržati sve merodavne informacije koje su investitoru potrebne. Ovde će nam od izuzetnog značaja biti iskustva naših članova čija postrojenja već rade. Priručnik će sadržati dosta praktičnih saveta i biće prilagođen svrsi.
 7. Udruženje će nastaviti sa istim intenzitetom aktivnosti i u 2020. godini, sa težnjom da našim članovima pružimo što kvalitetniju uslugu, a novim investitorima da obezbedimo što povoljniju klimu i privučemo što više investicija u sektor.