Okrugli sto u PKV

Okrugli sto u PKV

Okrugli sto u PKV, u organizaciji Udruženja Biogas Srbija

U petak, 02.12.2022. godine, u prostorijama PK Vojvodina u Novom Sadu, organizovan je okrugli sto pod nazivom “Status-quo biogas sektora u Srbiji”. Ovaj događaj upriličen je kako bi članovi i predstavnici Udruženja Biogas Srbija, zajedno sa predstavnicima PK Vojvodina diskutovali o trenutnom stanju i problemima u sektoru, kao i kako bi se doneli zaključci koji će doprineti boljem i efikasnijem funkcionisanju sektora.

U toku sastanka vodila se diskusija o trenutnom stanju u sektoru, trenutnoj ceni struje na spot tržištu električne energije, trenutnim ”fid-in” tarifama za biogas operatere, cenama sirovina potrebnih za rad elektrana na biogas, zelenim sertifikatima, ali i o povoljnom uticaju biogas elektrana na životnu sredinu.

Nakon toga, u drugom delu sastanka, diskutovalo se o narednim koracima, koje je neophodno preduzeti a koji će dovesti do postizanja zajedničkog cilja, a to je  osnažen sektor biogasa u Republici Srbiji, kao i povoljni i stabilni uslovi za rad u sektoru za sve članove Udruženja Biogas Srbija.

U trećem delu sastanka izvedeni su zaključci. S obzirom da je sastanak bio izuzetno produktivan jedan od zaključaka je da bi ovakvi sastanci trebalo da se organizuju redovno, kako bi menadžment i članovi Udruženja Biogas Srbija, uz podršku partnera PK Vojvodina, redovno diskutovali o tekućim problemima, kao i načinima da se oni efikasno i blagovremeno rešavaju.

Partnerstvo između PK Vojvodina i Udruženja Biogas Srbija traje već duži niz godina, a PK Vojvodina je stabilan i pouzdan partner Udruženju Biogas Srbija, kao i svim članovima udruženja.

Ovakva okupljanja u PK Vojvodina se planiraju i za narednu godinu, sa novim, aktuelnim temama.